overlay

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler, 11 01 2020 tarih ve 31005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu değişiklik için tıklayınız