Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı
05 Mayıs 2020

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

11/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ için tıklayınız

11/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren Karar için tıklayınız