2020 Yılı Belge Bedelleri Hakkında Duyuru
05 Mayıs 2020

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2020 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2020 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve E.2 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19902653 sayılı yazısı için tıklayınız

02.01.2020 tarih ve E.2 sayılı Makam Oluru ve ekleri için tıklayınız