2020 Yılı Döner Sermaye Komisyonu Temsilci Seçimi
05 Mayıs 2020

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin 3. Bölümünün 14. Maddesinin 2. Fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri gereğince, 2020 Mali yılı için döner sermaye komisyonunda seçim ile belirlenmesi gereken temsilciler, aşağıda unvanları yazılan personellerin kendi aralarında yapacakları seçim ile belirlenmesi gerekmektedir.

  1. Pratisyen Tabip (Bir asil, bir yedek üye)
  2. Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci (Bir asil, bir yedek üye)  
  3. Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetleri Sınıflarını temsilen (Bir asil, bir yedek üye)

Bundan dolayı, yukarıda belirtilen meslek gruplarından temsilci adayı olacakların adaylık dilekçelerini en geç 10.02.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, İdari İşler Biriminden Recep KAMİLOĞLU’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Seçimler 11.02.2020 Salı günü saat 09.00-11.30 saatleri arasında Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi 2. Kat 211 Numaralı odada, kapalı oy açık tasnif usulü ile her hizmet grubu için ayrı ayrı kurulacak sandıklarda yapılacak olup, oy kullanan seçmenler sadece kendi sınıfındaki adaya oy verecektir.

Döner Sermaye Komisyonu temsilci seçimine herhangi bir başvuru olmadığı takdirde, boş kalan komisyon üye ve yedek üye temsilcileri, Müdürlüğümüzce re’sen görevlendirilecektir.

Tüm personele önemle duyurulur.