2020/1 Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı ilanı
05 Mayıs 2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

20201 Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı İlanı

2020_1 Doluluk Oranları Tablosu

2020_1 Boş Aile Sağlığı Çalışanı Pozisyonları

2019-2 AİLE HEKİMİ-AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI BAŞVURU FORMU EK-2

ASÇ Olardak Çalışmak İstediğine Dair Dilekçe