Sıfır Atık Belgesi Alımı Hakkında Duyuru
05 Mayıs 2020

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sağlık tesislerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak ilgili Yönetmeliğin Ek-1’inde bahsi geçen takvimden önce Sıfır Atık Belgesi alması gerekmektedir. 

Müdürlüğümüz  İstatistlik Analiz ve Raporlama Biriminin 10/02/2020 tarihli ve E-279 sayılı "Sıfır Atık Belgesi" konulu yazısı için tıklayınız

Tüm sağlık tesislerinin 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sıfır Atık yönetmeliği Ek1 / B listesinde belirtilen takvimden önce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmaları ve Sıfır Atık Belgelerini almaları konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı için tıklayınız