Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitici Eğitimleri
28 Şubat 2020

25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ülkemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları hazırlayacakları hizmet içi eğitim programlarında “kadın-erkek fırsat eşitliği” konusuna yer vermekle yükümlü tutulmuştur.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz Eğitim Hizmetleri Birimi tarafından 21.02.2020 tarihinde tüm kamu hastaneleri eğitimcilerine “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitici Eğitimi” yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda yapılan eğitimde, Sosyolog Işılay KAZAN tarafından, “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği, Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler” KEFE Birim Sorumlusu Hayriye ÖZDEMİR KAZANCI tarafından  “Dilde İletişim, Dilde Eşitlik ” konuları anlatıldı.

İnteraktif olarak verilen eğitim; görsel sunu, videolar, eğitim geri dönütleri ve grup çalışmaları ile desteklendi.  Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

  • KEFE Eğitici Eğitimi 1.jpeg
  • KEFE Eğitici Eğitimi 2.jpg
  • KEFE Eğitici Eğitimi 3.jpeg
  • KEFE Eğitici Eğitimi 4.jpeg
  • KEFE Eğitici Eğitimi 5.jpeg
  • KEFE Eğitici Eğitimi 6.jpeg