2020/1 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı İstihdam Sonucu Hakkında Duyuru
05 Mayıs 2020

5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilmiştir.

2020-1 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Başvuru ve Yerleştirme Tablosu

2020-1 Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanı Alımı Komisyon Kararı