Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05 Mayıs 2020

31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

12.03.2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu değişiklik için tıklayınız