Bilimsel Araştırma İzin Süreci
03 Mart 2021

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 2. ve 3. basamak kamu sağlık tesislerinde yapılması planlan bilimsel araştırma, tez. anket vb. çalışmalara ait başvuru işlemlerinin nasıl yürütüleceğine dair izin süreci akış şeması ve ilgili ekler aşağıda belirtilmiştir.

Birinci basamakta yapılacak başvurular için Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bilimsel Araştırma İzin Süreci İş Akış Şeması

Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu

Araştırma İzin Taahhütnamesi