Hastane Afet ve Acil Durum Planları(HAP) Uygulama Yönetmeliği
05 Mayıs 2020

Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlaması amacıyla bir yönetmelik hazırladı.

Hazırlanan bu yönetmelikle, 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

18.03.2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hastane Afet ve Acil Durum Planları(HAP)  Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız