Sağlik Bakanliğina Bağli Sağlik Tesi̇sleri̇nde Görevli̇ Personele Ek Ödeme Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k
05 Mayıs 2020

4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği için tıklayınız