8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2280)
05 Mayıs 2020

24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren 2280 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız