COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
05 Mayıs 2020

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer) yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız