overlay

Hasta Ziyaretleri Hakkında

COVID-19 pandemi süresince hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili düzenleme yapılmış olup, gelinen süreçte alınan tedbirlere ek olarak alınan yeni tedbirlere ilişkin Resmi Yazı için tıklayınız