overlay

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelik, 22.04.2020 tarih ve 31107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklik için tıklayınız