Sürekli İşçi Personel Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Duyuru
05 Mayıs 2020

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere Bakanlığımızca İlimiz Sosyalleştirme Bölgesine  ataması yapılan “ temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane)’’ adayların İlimiz Sağlık Tesislerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerimize yerleştirmeleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

1-COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, ataması yapılan hak sahipleri, en geç üç gün içinde göreve başlayacaktır/başlatılacaktır.

2-Kurumlarımıza yerleştirilen hak sahipleri, 27/04/2020-29/04/2020 tarihleri arasında görev yapacakları kurumlara giderek başlayış işlemlerini yapacaklardır.

3-İlimize/ Kurumlarımıza yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden, 2’nci maddede belirtilen süre içerisinde yasal mazeretleri nedeniyle görevlerine başlayamayanlar,  mazeretlerinin bittiği tarihte derhal görevlerine başlayacaklardır.

4-3’ncü maddede belirtilen mazeretler hariç olmak üzere mazeretsiz göreve başlamayan personelin ise atama kararları iptal edilecek olup, yerlerine yedek listeden personelin yerleştirme işlemleri bilahare yapılacaktır.


İlimiz sağlık tesislerine yerleşmeye hak kazanan personel ve yapılan değerlendirme sonucuna göre başvurusu ret olanlara ilişkin isim listesi aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

 
İlimiz sağlık tesislerine yerleşmeye hak kazanan personel ve yapılan değerlendirme sonucuna göre başvurusu ret olanlara ilişkin isim listesi aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

İşçi Personel Başvuru Sonucu Yerleşenlere İlişkin Liste

İşçi Personel Başvuru Sonucu Red Olanlara İlişkin Liste