Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yaptı
11 Mayıs 2020

24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ’inde yapılan değişiklik, 9 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik değişikliği için tıklayınız