Diş Hekimlerine Acil Müdahale Eğitimi Verildi
13 Kasım 2019

İlimizde faaliyette bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan diş hekimlerine yönelik Müdürlüğümüzce planlanan 03.02.2015 tarih ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek-7 Acil Setinde Bulunması Gerekenler Listesinde yer alan tıbbi ve sarf malzemelerin kullanılması ile ilgili eğitim, 10.05.2017-11.05.2017 tarihlerinde Çekirge Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özden ÖZKURT PÜRCÜ tarafından Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • Acilmüdahaleegt_1.jpg
  • Acilmüdahaleegt_2.jpg
  • Acilmüdahaleegt_3.jpg
  • Acilmüdahaleegt_4.jpg
  • Acilmüdahaleegt_5.jpg
  • Acilmüdahaleegt_6.jpg
  • Acilmüdahaleegt_7.jpg