4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2020/1 Yerleştirme Kurası
06 Ağustos 2020

           Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda,“4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık
Personeli 2020/1 Yerleştirme Kurası" için başvurular 23 Temmuz 2020 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınarak gerekli değerlendirme yapılmıştır. 

Kuraya Katılacakların Listesi