4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2020/1 Yerleştirme Kurası Sonuçları
07 Ağustos 2020


       Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde
ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda,“4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık
Personeli 2020/1 Yerleştirme Kurası" için başvurular 23 Temmuz 2020 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınarak gerekli değerlendirmeler  yapılmıştır. 

Kura Sonuçları için Tıklayınız