Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
21 Ekim 2020

“Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlere katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" yapılacaktır.

30 Kasım 2020 tarihinde Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak planlanan eğitimin bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup, 12 Kasım 2020 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaatların yapılması ve katılımcıların Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzun inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarını yapması gerekmektedir.