overlay

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Hakem Hastane Listeleri


20.10.2020 tarih ve 54567092-010.04-4959 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan 
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge için tıklayınız