2020 Yılı Kasım İliçi Atama Kurası İlanı (2)
27 Ekim 2020

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İliçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince 2020 yılı Kasım  İliçi Atama Kurası yapılacak olup ekte bulunan ilan metni, münhal kadrolar listesi güncellendi. 

İlan Metni, münhal kadrolar ve dilekçe için ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2020 Yılı Kasım İliçi Münhal Yerler Listesi

2020 Yılı Kasım iliçi Atama İlan Metni

Atama ve Nakil Talep Formu