2020 Kasım İl İçi Atama Kurası Yerleştirme Sonuçları
23 Kasım 2020

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İliçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin yönerge gereğince 2020 yılı Kasım İliçi Atama Kurası sonucları için tıklayınız