overlay

Cihaz Artırım Hakkında Duyuru

01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesine göre, ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinde hasta sayısının artmasıyla cihaz artırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler İlimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak değerlendirilir. Bursa ili Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 29.01.2021 tarihinde toplanmış ve Bursa Diyaliz Hizmet Bölgeleri için;

1.Bölge için 2 (iki) adet cihaz artırımı,

2.Bölge için cihaz artırımı çıkmamıştır.

4.Bölge için cihaz artırımı çıkmamıştır.

5.Bölge için cihaz artırımı çıkmamıştır.

Cihaz artırımı uygun görülen 1. Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği İlimiz Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyon Raporu ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek, Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir. Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler ilgili Yönetmeliğin 15.Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.18.02.2021