overlay

Sağlık Personeli Aşı Programı Hakkında Duyuru

Ülke genelinde sağlık tesislerinde çalışan personel Covid-19 aşılama planına dahil edilmiş ve aşılama işlemi büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Ancak aşılama programı amacıyla geçtiğimiz ayda Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, Sağlık Personeli Takip Sistemi, EKİP portal (https://ekip.saglik.gov.tr) sistemleri üzerinden yeni kaydedilen ya da kayıt güncellemesi yapılan aşılanacak personel verilerinin, tekrar kontrol ve güncellenme işleminin yapılması gerekmektedir.  Hangi sistemden kaydedildiğine bakılmaksızın aşılama programı için kaydı girilen tüm personel verilerinin kontrollerinin yapılabilmesi için EKİP-Personel Bilgi Yönetim Sistemi (EKİP-PBY) uygulamasında yeni bir modül geliştirilerek ilimizde bulunan tüm sağlık tesislerinin personel verilerinin kontrol ve düzenleme işlemi yapılmasına imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda üniversite hastanesi, tüm özel sağlık kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluş bünyesindeki sağlık birimlerinin aşı kayıtları Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

İşlemlerin hukuki sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurularak üniversite ve özel sağlık tesislerinden kayıt başvurusu yapacak olan personelin çalışma belgesi örneği, diploma örneği (aslı gibidir onaylı), mesul  müdüründen alınmış kurumunda çalıştığına ve aktif sağlık hizmeti sunumunda görev aldığını beyan eden resmi yazı, SGK işe giriş bildirgesi ve kişiye ait tüm iletişim bilgileri (cep telefonu, e posta adresi); diğer kurum ve kuruluş bünyesindeki sağlık birimlerinden kayıt başvurusu yapacak personelin diploma örneği (aslı gibidir onaylı), mesul/şirket müdüründen alınmış kurumunda çalıştığına ve aktif sağlık hizmeti sunumunda görev aldığını beyan eden resmi yazı, SGK işe giriş bildirgesi ve kişiye ait tüm iletişim bilgileri (cep telefonu, e posta adresi) ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.