overlay

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelik, 25 Mart 2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği için tıklayınız