overlay

2021 Yılı Mayıs Dönemi İl içi Atama Kurası

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince 2021 yılı Mayıs dönemi il içi atama kurası yapılacaktır.
İlan metni, münhal kadrolar listesi ve atama nakil formu için bağlantıdaki ilgili başlığı tıklayınız

2021 Yılı Mayıs Dönemi İl içi Atama Kurası İlan Metni
2021 Yılı Mayıs Dönemi İl içi Münhal Yerler Listesi
Atama ve Nakil Talep Formu