Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Telafi Eğitimi)
04 Mayıs 2021

Bakanlığımız tarafından Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Uygulayıcı Eğitimlerine katılamayan ve başarısız olanlarla ilgili olarak;

  • 1-30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.
  • 2-18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden düzenlenen online Biyosidal Uygulayıcı Eğitimine çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılara 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim USES üzerinden yeniden açılacak olup eğitimin teorik kısmının tamamlanması sağlanacaktır. 12 Mayıs 2021 tarihinden sonra sistem kapatılarak, uygulayıcı eğitimine online olarak yeterli katılım sağlayanların listesi Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra Müdürlüğümüzce 6 saat pratik uygulama dersleri verilecektir. Sınav tarihi, cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak ve USES üzerinden online sınav yapılacaktır. Ayrıca sınavda başarısız olanlar da isterlerse bu sınava katılım sağlayabileceklerdir.