Covid-19 İmmün Plazma Tedariki İl Organizasyonu/Güncelleme
04 Mayıs 2021

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığının 21/04/2021 tarih ve E.1226 sayılı yazılarında özetle; "... COVID-19 pandemisi ile birlikte ihtiyaç duyulan immün plazmanın (İP) temini ve kullanımı konusunda gerçekleştirilecek olan faaliyetler, güncel gelişmeler ve gereklilikler doğrultusunda Bakanlığımızca düzenlemelerin yapılmakta olduğu, Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan ve faaliyeti 09.01.2021 tarihli ve E-84655351-229-52 sayılı yazıları ile askıya alınan Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezlerinin yeniden aktif olarak çalışması ihtiyacının hasıl olduğu” ifade edilmiştir.

Bakanlığımız yazıları doğrultusunda ekte yer alan listede isimleri bulunan personelin görevlendirilerek Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezimiz (0 224 295 64 10) faaliyete geçirilecektir.

Covid-19 İmmün Plazma Tedariki İl Organizasyonu

İmmun Plazma Bağışçı Arama Grubu Oluşturulması Hakkında Yazı

Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi Personel Listesi