4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/1 Yerleştirme Kurası
18 Mayıs 2021

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, Maliye Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine vize edilen pozisyonların doldurulması için 17 Mayıs 2021 - 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce “4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/1 Yerleştirme Kurası" için başvurular alınacaktır.

İlan metni, münhal kadrolar ve başvuru formu için bağlantıdaki ilgili başlığın üzerini tıklayınız

İlan Metni
4924 Sözleşmeli Personel Genelge 2018-9
Münhal Pozisyon Listesi
Başvuru Formu