overlay

2021 Yılı Mayıs İl içi Atama Kurası Müracaatları Kabul ve Ret Listesi

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince  yapılacak olan 2021 yılı Mayıs  İl içi Atama Kurasında  müracaatları kabul edilen ve  reddedilen  personel  listeleri ektedir.

Kabul Listesi
Ret Listesi