2021 Yılı Mayıs İl içi Atama Kurası Yerleşen Listesi
27 Mayıs 2021

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince  yapılan 2021 yılı Mayıs  İl içi Atama Kura sonuçları için tıklayınız