Nöromüsküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik
04 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığı, nöromusküler hastalıklar birimlerinin açılmasına, fiziki şartlarına, asgari donanım, araç-gereç ve personel standartlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımladı.

4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Nöromüsküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik için tıklayınız