4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/1 Yerleştirme Kurası Sonuçları
08 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda,“4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/1 Yerleştirme Kurası" için başvurular 17/05/2021 - 26/05/2021 tarihleri arasında alınarak gerekli değerlendirmeler  yapılmış olup, yerleştirme sonuçları için tıklayınız