Sağlık Personeli Kayıtları Hakkında Duyuru
15 Haziran 2021

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 21.05.2021 tarih ve E-218 sayılı yazısı gereği: Özel sağlık tesisleri ve üniversite sağlık tesislerinde çalışan personel bilgileri mevcut durumda ilgili sağlık tesisleri tarafından SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi) uygulamasına kaydedilmektedir. 31.05.2021 tarihinden itibaren söz konusu personel bilgileri SPTS uygulamasının yerine EKİP- Personel Bilgi Yönetim Sistemi (EKİP-PBY) üzerinden ilgili sağlık tesislerince güncelliği sağlanarak kayıt edilecektir. EKİP-PBY uygulamasında sağlık tesisi adına yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından, kuruluşlarına ait SGK iş yeri sicil numarası ve varsa personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı yapılan firmaların SGK iş yeri sicil numaralarını sisteme kaydedilecektir. Sağlık tesisleri tarafından kayıt işlemi yapılan personelin çalışma bilgileri SGK web servisleri üzerinden kontrol edilerek yetkili kullanıcılarca kaydedilmiş SGK iş yeri sicil numaraları ile karşılaştırılacaktır. Doğrulanan kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak onaylanarak kayıt işlemi tamamlanacaktır. Girilen çalışma bilgileri ile SGK web servislerinden gelen verilerin uyuşmaması halinde bu kayıtlar, gerekli incelemelerin yapılması ve bilgilerin kontrol edilmesi amacıyla müdürlüğünüzde yetkilendirilen kullanıcılara (sağlık hizmetleri başkanı/sağlık hizmetleri başkanınca yetkilendirilmiş kullanıcılar) sistem üzerinden onaya gönderilecektir. Söz konusu onay işlemleri, müdürlüğümüze sunulan evrakların kontrolü neticesinde uygun görülen evrakların sisteme yüklenmesi sonrasında yapılacak olup bunun neticesinde onaylanan personelin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

ÇKYS’de kayıtlı olan özel sağlık tesislerindeki mesul müdürlere ve SPTS uygulamasında üniversite sağlık tesisleri adına veri girmeye yetkili kullanıcılara sistem üzerinden yetkilendirme yapılmıştır. Yetki verilen kullanıcılar e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile EKİP- PBY’ye giriş yapabilecektir. Üniversite sağlık tesislerine ait kullanıcı yönetimi müdürlüğünüzce EKİP-PBY uygulaması üzerinden yapılabilecektir. Sisteme erişim adresi https://ekip.saglik.gov.tr/’dir. EKİP-PBY’ye ait süreçlerin detaylı anlatıldığı kullanım kılavuzu sistem içerisinde yer almaktadır.

Yapılacak işlemlerin hukuki sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.