overlay

Çevre Cezaları, Çevre ve Atık Yönetimi Hakkında Duyuru

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılması muhtemel denetimlerde istenecek bilgi, belge ve dokümanların (tıbbi atık yönetim planı, atık yönetim planı ve onayı, AKKR, atık beyanları, sıfır atık belgesi, ÇED, çevre izni, sözleşmeler, eğitim dokümanları, sağlık taramaları, aşılama takvimi, vb) güncel olması gerektiği, denetim esnasında sunulamayan bilgi ve belgeler, atık ayrıştırmasının uygun olmaması, vb. uygunsuzlukların tespitinde ekte gönderilmiş olan 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı "2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği” kapsamında cezai işlemler uygulanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu tebliğ, ekleri, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğümüz yazıları için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)
2021/1 Tebliğ Ekler
Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması
Çevre Cezaları, Çevre ve Atık Yönetimi Hakkında