30 Eylül Aday Memur Temel Eğitim Sonuçları
05 Ekim 2021

        Müdürlüğümüzce, Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımızda görev yapan ve USES Sistemi üzerinden uzaktan eğitim yoluyla temel eğitimlerini tamamlayan aday memurlara yönelik, 30 Eylül 2021 tarihinde Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda Aday Memur Temel Eğitim Sınavı yapılmıştır.

30 Eylül Aday Memur Temel Eğitim Sonuçları