2021 Yılı Kasım Dönemi İl içi Atama Kurası
28 Ekim 2021

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince 2021 yılı Kasım dönemi il içi atama kurası yapılacaktır.
İlan metni, münhal kadrolar listesi ve atama linki için bağlantıdaki ilgili başlığı tıklayınız

2021 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Atama Kurası İlan Metni

2021 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Atama Kurası Münhal Kadrolar

Atama Linki