2021 Yılı Kasım İl içi Atama Kurası Müracaatları İtiraz Listesi
23 Kasım 2021

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince yapılacak olan 2021 yılı Kasım İl içi Atama Kurasına yapılan itiraz sonucu için tıklayınız