2021 Yılı Kasım Dönemi İl içi Atama Kura Sonucu
30 Kasım 2021

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İl içi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince yapılan 2021 yılı Kasım İl içi Atama Kura sonuçları  için tıklayınız