4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/2 Yerleştirme Kurası
30 Kasım 2021

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, Maliye Bakanlığı tarafından Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine vize edilen pozisyonların doldurulması için 30 Kasım 2021 - 3 Aralık 2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce “4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli 2021/2 Yerleştirme Kurası" için başvurular alınacaktır.

İlan metni, münhal kadrolar ve başvuru formu için bağlantıdaki ilgili başlığın üzerini tıklayınız

4924 Sözleşmeli Personel Hakkında 2018-9 Sayılı Genelge
4924-İlan Metni
4924 Münhal Pozisyon Listesi
4924 Başvuru Formu