Lojman Müracaatları Hakkında Duyuru
07 Ocak 2022

Müdürlüğümüze ait aşağıda özellikleri belirtilen lojmanlar sıra tahsisli olarak kiraya verilecektir. Lojmana müracaat etmek isteyen personelin http://bursaism.saglik.gov.tr adresinde web uygulamaları bölümünde bulunan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesinde bilgileri bulunan personellerle iletişim kurarak taleplerini 14 Ocak 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüz İdari Hizmetler Birimine bildirmeleri gerekmektedir.

Lojman Müracaatları Hakkında Duyuru