2021-13 Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi
10 Ocak 2022

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlünün ekli yazılarında belirtildiği üzere 2015/11 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, denetimli serbestlik tedavi hizmetlerinin herhangi bir aksamaya mahal verilmeden 2021/13 sayılı Genelge ile belirlenen esaslara göre yürütülecektir.

Üstyazı 2021-13 Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi
2021-13 Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi
2021-13 Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi ile ilgili açıklamalar