2021 Yılı Aralık Ayı Performans ve İtiraz Komisyonu Sonuçları
25 Ocak 2022

Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Değerlendirme  Komisyonu  07/01/2022 tarihinde saat 08.30'da Aralık Ayı Performans İtiraz Dilekçelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır. Toplantıda değerlendirilen dilekçelerin sonuçları ektedir.

2021 Yılı Aralık Ayı Performans ve İtiraz Komisyonu Sonuçları