17. Bölge Güney Marmara UMKE Temel Eğitimi Yapıldı.
13 Kasım 2019

17. Bölge  Güney Marmara illeri UMKE Temel Eğitimi 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova illerinden 40 UMKE gönüllüsünün katılımı ile Bursa ilinde gerçekleştirildi. Eğitimde Bursa İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden 4 eğitmen katılım sağlayarak eğitim ve tatbikat süresince Temel Kampçılık, Temel Afet Bilinci ve Enkaz Güvenliği konularında faaliyetlerde bulundu. 3 günlük süreçte kursiyerlere UMKE Görev Tanımları ve Mevzuatı, Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri ve Afet Epidemiyolojisi, Türkiye’de ve Dünya’da Afet Yönetimi ile İlgili Kurum/Kuruluşlar, Afet Lojistiği, UMKE Malzemeleri ve Medikal Çanta, Harita Yön Bulma ve Haberleşme Teknikleri, Temel Yaşam Desteği, Olay Yeri Yönetimi ve Triyaj, Acil Olgu Yönetimi, Havayolu Açıklığı ve Ventilasyonun Sağlanması, Temel KBRN, Temel Kampçılık, Temel Afet Bilinci ve Enkaz Güvenliği, Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri ve Alternatif Ateller, Travmalı Hastaya Yaklaşım, İleri Yaşam Desteği, Enkaz Altındaki Hastaya Medikal Yaklaşım (Crush Sendromu), Çevresel Aciller, Afet Psikolojisi, Stres ve Çatışma Yönetimi, Afet Ortamında Ekip Çalışması ve Yönetimi vb. konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Akabinde 2 gün süresince temel kampçılık, enkazda yaralıya müdahale, Triaj, Trafik kazası, Oryantiringçalışmaları gerçekleştirildi.  23’üncüsü düzenlenen UMKE Temel Eğitimi’ne Bursa ilinden 19, Yalova ilinden 3, Balıkesir ilinden 10, Çanakkale ilinden ise 8 kursiyer katılmış olup, eğitim sonunda Güney Marmara İlleri UMKE personel sayısı 427’ye ulaşmıştır.

Afet ve Acil Durumların gerçekleşme riskinin çok yüksek olduğu ülkemizde; afet yönetiminde, zarar azaltmanın, hazırlık aşamasında yapılan çalışma ve eğitimlerin, afet sonrası kayıpların en aza indirilmesinde önemi çok büyüktür. Afet ve acil durumlarda profesyonel medikal kurtarma hizmetlerini yürütmek amacıyla 81 ilde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) oluşturulmuştur. Alınan tüm tedbirlere rağmen başta deprem olmak üzere yaşanacak afetlerde etkin medikal kurtarma hizmeti vermek, etkin medikal kurtarma hizmeti verirken afetten etkilenmiş bölgede mümkün olduğunca çok canı kurtarmak ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek hedefimizdir.

  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 10.jpg
  • 7.jpg
  • 9.jpg
  • 8.jpg
  • 2.jpg