Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
13 Eylül 2022

Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezleri hariç olmak üzere kamu, özel ve üniversitelere ait tüm yataklı sağlık tesislerini kapsayan triyaj işlemleri, tedavi süreçleri ile konsültasyon, yatış, sevk ve nöbet hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirleyen tebliğ hazırladı.

Hazırlanan bu Tebliğ ile, 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

13 Eylül 2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ve ekleri için tıklayınız