overlay

"Tütün Kontrolü Mevzuatı" ve "Tütün Kullanımının Zararları"

İlimiz Zabıta Memurlarına Tütün Kullanımının Zararları Ve Tütün  Kontrolü  Mevzuatı Hakkında Eğitim Verildi

Ülkemizde ve dünyada tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında kabul edilmekte, acil ve etkin önlem alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak tütün kontrol çalışmalarının önemli bir parçasını tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplumun bilinç düzeyinin arttırılması çalışmaları oluşturmaktadır. Buna istinaden  ilimizde yürütülen Tütün Kontrol Çalışmaları kapsamında, 24.05.2017 tarihli İl Tütün Kontrol Kurulu'nda ilimizde Tütün Denetim  Ekipleri haricinde belediyelerimizde görevli zabıta memurlarına  tütün  kontrolü  mevzuatı ve tütün kullanımının zararları hakkında eğitimler planlanması kararı alınmıştır.

Bu karar doğrultusunda  ilimizde  tütün  kontrol  çalışmalarının  koordinasyonundan sorumlu  Müdürlüğümüz  Ruh  Sağlığı  Programları, Tütün ve Diğer Bağımlık Yapıcı Maddeler  Birimi tarafından Tütün  Denetim  Ekipleri haricinde ve verilen hizmetleri aksatmayacak şekilde belediyelerimizde görevli zabıta memurlarına  tütün kontrol çalışmaları   konusunda belediye başkanlıklarımızla birlikte eğitim planlanması yapılmıştır.

Bu eğitimler 26.09.2017,04.10.2017 ve 11.10.2017 tarihlerinde Büyükşehir, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyelerinde görevli 432 kişiye günde iki oturum olacak şekilde toplamda altı oturum olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası İnsan Kaynakları Eğitim Salonunda yapılmıştır. 

Eğitimde, Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlık Yapıcı Maddeler Birim sorumlusu Dr. Cihat YAZAR  ve Birim Tabibi Dr. BediaALTINTAŞ tarafından “Tütün Bağımlılığı ve Tütün Zararları’’ ve şubede görevli sağlık memuru   Özcan BUZLUK tarafından ‘’Tütün Kontrolü Mevzuatı’’ konularında bilgiler verilmiştir.