6. Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapılmıştır.
13 Kasım 2019

İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim 2017 tarihlerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitime Bursa ilinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinden 18 kursiyer katılmıştır.

3 gün süren Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP)  Uygulayıcı Eğitiminde katılımcılara Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Türkiye Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri, Hastane Afet ve Acil Durum Planı İşleyişi, Mevcut Durum Analizi, Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Olay Yönetim Araçları, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Müdahale Aşamaları, Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonu, Tıbbi Kapasite ve Lojistik Malzemelerin Yönetimi, Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi, Güvenlik ve Emniyet, Psikososyal Destek Faaliyetleri vb. konularda bilgi verilmiş ve masabaşı tatbikatı uygulaması ile eğitim sonlandırılmıştır.

Şu ana kadar 6 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verilmiş olup toplamda 141 katılımcı sayısına ulaşılmıştır.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları’ nın amacı; ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

  • Acil Servis ve Hastane İçi Hasta Trafik Akışı ile ilgili sunumdan görüntü.
  • Ölü ve Kayıpların Yönetimi ile ilgili sunumdan görüntü.
  • Hastane Olay Yönetim Araçları hazırlama uygulamasından görüntü.
  • Hastane Olay Yönetim Araçları hazırlama uygulamasından görüntü.
  • Hastane Olay Yönetim Araçları hazırlama uygulamasından görüntü.
  • Masa başı tatbikatında birimlerin rapor verme aşamasından görüntü.
  • Masa başı tatbikatından görüntü.